home
Als logisch gevolg op het agrarische landschap volgen nu de beelden van de het wad. De Groninger kwelders en het Friese wad bij Holwerd, Paessens Moddergat en Wierum zijn voor mij inspirerende landschappen.
Daarnaast heb ik ook enkele reizen naar de Duitse Halligen gemaakt.
Dit is het gebied onder Denemarken en daar liggen eilanden (halligen), die door een zeer lage dijk omgeven zijn en vele malen per jaar onder water lopen. De boerderijen staan daar dan ook op hoge "Warften" om huis en haard tegen het water te beschermen. Op deze halligen zien wij wel veeteelt maar geen akkerbouw.